Bhajan


Shivaaya Namah Shiva Shaambhavi Shankar


Shivaaya Namah Shiva Shaambhavi Shankar Bhola Naathha Harey Hari Shankar Vishwanatha Hey Parthi Shankar Hara Hara Brahma Vishnu Maheshwara


(Chant the mantra, \"Shivaaya Namah Shiv\". Chant the name of Lord Bhola Naathha, Vishwanatha, Brahma, Vishnu and Maheshwara.)