Bhajan


Jaya Jagadeesha Harey Jaya Govinda Harey


Jaya Jagadeesha Harey Jaya Govinda Harey Nityaananda Brahmaananda Jaya Gopaala Harey Arunaachala Shiva Om Trishoola Dhaarini Om Hari Narayana Om Sai Narayana Om Jaya Devi Bhaarati Vishwa Dhaarini Annapoorna Matha Om


(Victory be to the Lord of the Universe. Victory be to Govinda. Victory be to the eternal blissful cowherd boy Krishna. Victory be to Lord Shiva who is carrying a trident and dwells on the Arunachal mountain. Victory be to Sai Narayana. Victory be to Goddess Parvathi who carries and sustains the whole world.)