Bhajan


Shambho Kumaara Gajaanana


Shambho Kumaara Gajaanana Shankari Thanayaa Gajaanana Ambika Thanayaa Gajaanana Ambuja Lochana Gajaanana


(Elephant-faced Lord Ganesha, son of Shiva and Parvati, whose eyes are like lotuses.)