Bhajan


Shirdi Mayi Dwaraka Mayi Jai Jai Ho Sathya Sai Maa


Shirdi Mayi Dwaraka Mayi Jai Jai Ho Sathya Sai Maa Sai Maa Sai Maa Jai Jai Ho Sathya Sai Maa Sai Maa Sai Maa Parthipureeshwari Sai Maa Paahi Paahi Sathya Sai Maa


(Glory to our Divine Mother Sai, mother of Shirdi, Dwaraka, Puttaparti, our protector)