Bhajan


Sai Deva Sree Ganesha


Sai Deva Sree Ganesha Vandhey Vighna Vinaasha Parvathi Nandana Parthipureesha Hey Shiva Nandana Jaya Sayeesa


(Hey Sai, Yu are Lord Ganesha. I prostrate to Thee, Hey destroyer of obstacles. Hey son of Parvathi, Hey Lord of Parthi, Hey son of Shiva, victory to Thee)