Bhajan


Sai Baba Bolo Sai Baba Bolo


Sai Baba Bolo Sai Baba Bolo Sai Ram Bolo Sai Shyaam Bolo Sai Baba Bolo Sai Baba Bolo Parthi Baba Bolo Parthi Baba Bolo Shirdi Baba Bolo Shirdi Baba Bolo Naanak Sai Bolo Naanak Sai Bolo Allah Sai Bolo Maula Sai Bolo Radhey Shyaam Bolo Seetha Ram Bolo Seetha Ram Bolo Radhey Sham Bolo


(Chant the many names of Lord Sai, Rama, Shirdi Baba, Allah, Guru Nanak.)