Bhajan


Rajeeva Lochana Sai Narayana


Rajeeva Lochana Sai Narayana Narahari Roopa Namo Narayana Rajeeva Lochana Sai Narayana Parama Dayaagana Bhaktha Paraayana Nithya Niranjana Sai Narayana Narahari Roopa Namo Narayana


(Worship Lotus-Eyed Lord Sai Narayana, who has assumed human Form, who is saviour of devotees and extremely merciful towards them and who is embodiment of purity.)