Bhajan


Prem Sey Gaavo Mangala Naam


Prem Sey Gaavo Mangala Naam Govinda Gopaala Bolo Hari Naam Prem Ke Sindhu Deena Ke Bandhu Karunaamaya Sai Nayanaabhiram Govinda Gopaala Bolo Hari Naam


(With love chant that Divine name Govinda, Gopaala, Shree Hari. He is an ocean of Love, He is the friend of the meek and humble, He is full of compassion, He is the apple of our eye. He is our Sai Krishna. Sing His name with love.)