Bhajan


Parthipureeshwara Shree Sai Rama


Parthipureeshwara Shree Sai Rama Parama Dayaala Bhagawaan Seetha Ram Jai Ram Deenoddhaarana Bhava Bhaya Naashaka Janaki Jeevana Ram Alakha Niranjan Asura Nikhandana Sundar Nayanabhi Ram Seetha Ram Jai Ram


(O Lord of Parthi! Lord Sai Ram! Thou art extremely merciful. Victory to Lord Rama - Lord of Seetha. O Lord Rama! Thou art saviour of afflicted and miserables and destroyer of fear of bondage of birth and death and demons. Victory to Lotus-Faced Lord of Seetha - Lord Rama, who is infinite purity.)