Bhajan


Hari Om Namo Shiva Shakti Namo


Hari Om Namo Shiva Shakti Namo Namo Sadguru Shree Sathya Sai Namo Hari Om Namo Seetha Rama Namo Namo Sadguru Shree Sathya Sai Namo Hari Om Namo Radhe Shyaama Namo Namo Sadguru Shree Sathya Sai Namo


(I bow to Hari, Shiva and Shakti; I bow to Lord Sathya Sai who is the true teacher I bow to Seetha and Rama; I bow to the dark blue Lord Krishna, Radha\'s Lord)