Bhajan


Dayaa Karo Hey Dayaa Nidhey Hey Bhagawan


Dayaa Karo Hey Dayaa Nidhey Hey Bhagawan Than Man Dhan Sub Sharan Thumharey Aadi Ananth Hari Avinashi Sadaa Nirantar Ghat Ghat Vaasi Deena Dayaala Sadaa Krupalaa


(O Treasure of Compassion! Have mercy. I surrender (with body, mind and prosperity and all) at Thy Lotus Feet. O Infinite immortal Lord Hari! Thou art all pervading.)