Bhajan


Dayaa Karo Hari Narayana


Dayaa Karo Hari Narayana Dayaa Karo Hari Krupaa Karo Krupaa Karo Hari Dayaa Karo Dayaa Karo Krupaa Karo Narayana Parthipuri Key Shree Sai Ram Dina Dayaala Prabhu Sathya Sai Ram Krupaa Karo Dayaa Karo Narayana


(O Lord Hari Narayan! Have mercy and shower grace on us. O Lord of Parthipuri, Shree Sai Ram! Who is kind and merciful towards the forlorn? Grant us Grace.)