Bhajan


Jaya Jaya Girija Baala Gajaanana


Jaya Jaya Girija Baala Gajaanana Jaya Shivashankara Parvathi Nandana Vighna Vinaashaka Vijaya Gajaanana Sharavana Sevitha Sumukha Gajaanana Tava Pada Sharanam Sharanam Gajaanana


(Victory to Thee, Hey boy Gajaanana (Ganesha). Victory to Thee, son of Shiva and Parvathi. Thou art the remover of all obstacles, the bestower of victory. You are worshipped by all; You have a pleasant face. We seek refuge at Thy Feet, Oh Gajaanana)