Bhajan


Gauri Nandana Sai Gajaanana


Gauri Nandana Sai Gajaanana Gaja Vadana Gananaatha Gajaanana Gauri Nandana Sai Gajaanana Maha Ganapathey Sai Gajaanana Gajaanana Sai Gajaanana


(Worship Lord of Lords, Lord Sai Gajaanana, Lord of the Ganas(demi-gods) and Beloved son of Gauri)