Bhajan


Guru Hara Guru Hari Guru Brahma


Guru Hara Guru Hari Guru Brahma Gurave Sakshaat Parabrahma Jaya Jaya Jaya Jaya Jagadguru Jagadeesham Akhilam Thava Roopam Jaya Jaya Jaya Jaya Hara Hara Hara Hara Shiva Shiva Shiva Shiva Jagadguru Jagadguru (Jai) Sai Guru (2)


(Glory to our guru Sai Baba who is Shiva, Vishnu and Brahma, supreme almighty guru and God. All the universe is reflected in his form)