Bhajan


Sadaa Shiva Ranjani Sai Janani


Sadaa Shiva Ranjani Sai Janani Sambhavi Shankari Durga Bhavaani Sada Shiva Ranjani Sai Janani Akhilandeshwari Raja Rajeshwari (Sai) Maatha Maheshwari Naaraayani


(Eternal joy of Lord Shiva, wife of Shiva, giver life, mother of all worlds, queen of queens.)