Bhajan


Gajaanana Hey Gajaanana


Gajaanana Hey Gajaanana Gauri Thanayaa Gajaanana Hey Shivanandana Jaya Jagavandana Vidyaa Buddhi Pradaayaka Parama Niranjana Mooshikavaahana Parthipureeshwara Gajaanana


(Oh Gajaanana (Ganesha), son of Gauri (Parvathi); Oh Son of Shiva, Victory to the One who is revered by the whole world; You are the one who bestows knowledge and intelligence; Hey Gajaanana, You are the Lord of Puttaparthi)