Bhajan


Maa Hey Maa


Maa Hey Maa Sai Matha Jagat Janani ... (Maa) Veena Vaadini Saraswathi Maatha Jagat Paalini Gauri Maatha Amba Bhavaani Lakshmi Maatha Sai Maatha Jagat Janani


(Oh mother Sai, You are the mother of the universe; You are Saraswathi, goddess of learning whoplays on the veena (musical instrument); As Gauri, You are the protector of the world; You are Bhvani, the divine mother; You are Lakshmi, goddess of wealth. Mother Sai, mother of the universe, Yu are all these Goddesses. (Let me prostrate before Thee))