Bhajan


Jaya Shiva Shankari Jaya Sai Maa


Jaya Shiva Shankari Jaya Sai Maa Parthipureeshwari Jaya Sai Maa Jaya Hey Jaya Hey Jaya Sai Maa Jaya Hey Jaya Hey Jay Sai Maa Jaya Jaya Jaya Jaya Jaya Sai Maa Jaya Sai Ma Jaya Sai Maa


(Victory to the Mother (who is Shiva\'s half). Victory to Mother Sai of Puttaparthi. Victory to Thee, Mother Sai)