Bhajan


Bhajorey Sada Bhajo Durga Bhavaani


Bhajorey Sada Bhajo Durga Bhavaani Bhava Bhaya Bhanjani Sai Bhavaani Bhajorey Sada Bhajo Durga Bhavaani Mahishaasur Mardani Bhavaani Dayaa Sagari Hey Jagajanani


(Always worship Mother Durga Bhavani. She is the destroyer of fear and cycle of birth and death. She is slayer of demon Mahisasur. Oh Mother of the Universe! Thou art full of mercy)