Bhajans

Sundara Sundara Vinaayaka


Sundara Sundara Vinaayaka
Subha Mangala Daayaka Vinaayaka
Vighna Koti Hara Vimala Gajaanana
Sakala Vighna Hara Sai Gajaanana
Eshwari Nandana Parthi Gajaanana
Jai Jai Ganesha Jaya Sree Ganesha (4)

(Hey Vinayaka, the beautiful One, You bestow auspiciousness. You are the remover of obstacles (in one\'s endeavours). You are the son of Eshwari (Parvathi) and You are the Gajanana of Parthi. Victory to Thee, Ganesha)