Bhajans

Shivaaya Namah Shiva Shaambhavi Shankar


Shivaaya Namah Shiva Shaambhavi Shankar
Bhola Naathha Harey Hari Shankar
Vishwanatha Hey Parthi Shankar
Hara Hara Brahma Vishnu Maheshwara

(Chant the mantra, \"Shivaaya Namah Shiv\". Chant the name of Lord Bhola Naathha, Vishwanatha, Brahma, Vishnu and Maheshwara.)