Bhajans

Shree Ganesha Shree Ganesha Shree Ganesha Paahimaam


Shree Ganesha Shree Ganesha Shree Ganesha Paahimaam
Jaya Ganesha Jaya Ganesha Jaya Ganesha Rakshamaam
Shree Ganesha Pahimaam Jaya Ganesha Rakshamaam
Jaya Ganesha Jaya Ganesha Jaya Ganesha Rakshamaam
Shree Ganesha Pahimaam

(Shree Ganesha, protect me; Glory to Ganesh, my protector; Shree Ganesha protect me; Victory to Ganesh, my protector);