Bhajans

Shree Ganesha Shree Ganesha Sharanam


Shree Ganesha Shree Ganesha Sharanam
Shree Ganesha Shree Ganesha Paahi Maam
Shree Mahaa Ganapathe Namosthuthe
Jai Jai Jai Gajanaayaka
Shree Ganesha Shree Ganesha Paahi Maam

(Lord Ganesh, I surrender to you, protect me, great Lord of the Ganas)