Bhajans

Shree Ganesha Jaya Ganesha Jaya Ganesha Deva


Shree Ganesha Jaya Ganesha Jaya Ganesha Deva
Maatha Aadi Para Shakthi Pitha Mahaadeva
Shree Ganesha Jaya Ganesha Jaya Ganesha Deva
Maatha Aadi Parvathi Pitha Shankara Deva
Jaya Ganesha Deva, Jaya Ganesha Deva
Parthi Key Sai Prabhu Sankata Hara Deva
Sankata Hara Deva
Parthi Key Sai Prabhu Paramaananda Deva
Jaya Ganesha Deva, Jaya Ganesha Deva

(Glory to Shree Ganesha, Victory to Ganesha, Lord Genesha. Your Mother is the origin of all, Mother Shakthi, Your Father is Shiva, Lord of all Lords Your Mother is Parvathi, Shiva\'s Consort, Your father is the great Shankara Lord of all, the Destroyer of evil)