Bhajans

Shree Ganesha Jaya Ganesha


Shree Ganesha Jaya Ganesha
Jaya Guru Deva Sai Mahesha
Parvathi Shankara Hey Paramesha
Ramakrishna Hari Govinda Vitthala
Subrahmanyam Subrahmanyam Shanmukhanatha
Subrahmanayam (4x)

(Glory to Thee, O Lord Ganesha. Glory to the revered Guru, Lord Sai. Lord of Parvathi, Ruler of All, O Rama, Krishna, Govinda, Vitthala, O Subramanyam, Son of Lord Shiva, the God with six faces)