Bhajans

Sai Ganesha Jaya Ganesha


Sai Ganesha Jaya Ganesha
Jaya Guru Deva Sai Mahesha
Parvathi Shankara Hey Paramesha
Rama Krishna Hari Govinda Vitthala
Subramanyam Subrahmanyam Shanmukhanantha Subramanyam

(Glory to Ganesh, revered Guru, Lord Sai, Shiva bestower of good, supreme Lord of Parvathi, Rama, Krishna, Subrahmanyam, the six-faced guide of the spiritual aspirant)