Bhajans

Shirdi Sai Bhajana Karo


Shirdi Sai Bhajana Karo
Sathya Sai Bhajana Karo
Prema Sai Bhajana Karo
Shirdi Sai Bhajana Karo
Prema Sai Bhajana Karo
Narayana Bhajana Karo

(Worship Shirdi Sai, Prema Sai and Narayana, God incarnate in songs)