Bhajans

Shirdi Mayi Dwaraka Mayi Jai Jai Ho Sathya Sai Maa


Shirdi Mayi Dwaraka Mayi Jai Jai Ho Sathya Sai Maa
Sai Maa Sai Maa
Jai Jai Ho Sathya Sai Maa
Sai Maa Sai Maa
Parthipureeshwari Sai Maa
Paahi Paahi Sathya Sai Maa

(Glory to our Divine Mother Sai, mother of Shirdi, Dwaraka, Puttaparti, our protector)