Bhajans

Sai Deva Sree Ganesha


Sai Deva Sree Ganesha
Vandhey Vighna Vinaasha
Parvathi Nandana Parthipureesha
Hey Shiva Nandana Jaya Sayeesa

(Hey Sai, Yu are Lord Ganesha. I prostrate to Thee, Hey destroyer of obstacles. Hey son of Parvathi, Hey Lord of Parthi, Hey son of Shiva, victory to Thee)