Bhajans

Sai Naathha Bhagawaan Sai Naathha Bhagawaan


Sai Naathha Bhagawaan Sai Naathha Bhagawaan
Sathyam Shivam Sundaram, Sai Naathha Bhagawaan (2X)
Sai Naathha Bhagawaan, Sai Naathha Bhagawaan
Buddham Sharanam Gacchaami
Dharmam Sharanam Gacchaami
Sangham Sharanam Gacchaami
(Sathya) Sayeesha Sharanam Gacchaami

(Lord Sai is God, Lord Sai is God. Thou art Truth, Goodness and Beauty, O Lord God Sai I take refuge in Buddha (supreme enlightment). I take refuge in Dharma (the eternal Way and teachings) I take refuge in Sangham (the holy community). To Lord God Sai, I surrender all!)