Bhajans

Sai Baba Bolo Sai Baba Bolo


Sai Baba Bolo Sai Baba Bolo
Sai Ram Bolo Sai Shyaam Bolo
Sai Baba Bolo Sai Baba Bolo
Parthi Baba Bolo Parthi Baba Bolo
Shirdi Baba Bolo Shirdi Baba Bolo
Naanak Sai Bolo Naanak Sai Bolo
Allah Sai Bolo Maula Sai Bolo
Radhey Shyaam Bolo Seetha Ram Bolo
Seetha Ram Bolo Radhey Sham Bolo

(Chant the many names of Lord Sai, Rama, Shirdi Baba, Allah, Guru Nanak.)