Bhajans

Rajeeva Lochana Sai Narayana


Rajeeva Lochana Sai Narayana
Narahari Roopa Namo Narayana
Rajeeva Lochana Sai Narayana
Parama Dayaagana Bhaktha Paraayana
Nithya Niranjana Sai Narayana
Narahari Roopa Namo Narayana

(Worship Lotus-Eyed Lord Sai Narayana, who has assumed human Form, who is saviour of devotees and extremely merciful towards them and who is embodiment of purity.)