Bhajans

Parthipureeshwara Shree Sai Rama


Parthipureeshwara Shree Sai Rama
Parama Dayaala Bhagawaan
Seetha Ram Jai Ram
Deenoddhaarana Bhava Bhaya Naashaka
Janaki Jeevana Ram
Alakha Niranjan Asura Nikhandana
Sundar Nayanabhi Ram
Seetha Ram Jai Ram

(O Lord of Parthi! Lord Sai Ram! Thou art extremely merciful. Victory to Lord Rama - Lord of Seetha. O Lord Rama! Thou art saviour of afflicted and miserables and destroyer of fear of bondage of birth and death and demons. Victory to Lotus-Faced Lord of Seetha - Lord Rama, who is infinite purity.)