Bhajans

Naama Bhajo Hari Naama Bhajo


Naama Bhajo Hari Naama Bhajo
Narayana Sai Narayana
Nanda Ananda Mukunda Harey
Brindaavana Sai Baba Harey
Baba Harey Sai Baba harey

(Chant the name of Hari (Vishnu), Narayana, Krishna. Chant the name of Sai Narayana of Brindavana, chant the name of the Lord)