Bhajans

Jai Jai Jai Ho Sai Naathha


Jai Jai Jai Ho Sai Naathha
Jai Jai Jai Ho Jagannatha
Jai Jai Jai Ho Sai Naathha
Jai Jai Jai Ho Shirdi Pureeshwara
Jai Jai Jai Ho Parthipureeshwara
Jai Jai Jai Ho Sathya Saayeeshwara
Jai Jai Jai Ho Sathya Saayeeshwara
Jai Jai Jai Ho Jagadeeshwara
Jai Jai Jai Ho Saayeeshwara

(Victory to Lord: Sai Naathha; Lord of Universe; Lord of Shirdi; Lord of Parthipuri and Lord Sathya Sai.)