Bhajans

Dayaa Karo Hari Narayana


Dayaa Karo Hari Narayana
Dayaa Karo Hari Krupaa Karo
Krupaa Karo Hari Dayaa Karo
Dayaa Karo Krupaa Karo Narayana
Parthipuri Key Shree Sai Ram
Dina Dayaala Prabhu Sathya Sai Ram
Krupaa Karo Dayaa Karo Narayana

(O Lord Hari Narayan! Have mercy and shower grace on us. O Lord of Parthipuri, Shree Sai Ram! Who is kind and merciful towards the forlorn? Grant us Grace.)