Bhajans

Chittha Chora Eeswaramma Baala


Chittha Chora Eeswaramma Baala
Sathya Sai Shyaam Gopaala
Chittha Chora Eeswaramma Bala
Jagadoddhaara Sai Gopaala
Brahmaananda Swaroopa Gopaala

(O Beloved of Mother Easwaramma, Lord Sathya Sai, Shyaam Gopaala! Thou art the stealer of mind and heart and Thy Form is Pranava (Om))