Bhajans

Baba Sathya Paalana


Baba Sathya Paalana
Sai Sathya Paalana
Shirdi Puri Vaasa Sai Sarvesha
Parthipuri Vaasa Hey Shirdi Puri Vaasa
Sarvesha Sathya Paalana
Akhila Nivaasa Jai Hrishikesha
Mangal Kar Hey Pavana Purusha
Shirdi Puri Vaasa Sai Sarvesha
Parthipuri Vaasa Hey Shirdi Puri Vaasa
Sarvesha Sathya Paalana

(O Lord Sathya Sai! The upholder of Truth, O Lord of Parthi, of Shirdi, of Hrishikesh! Lord of Lords! Thou art all pervading and bestower of auspiciousness.)