Bhajans

Aravinda Lochana Aartha Janaavana


Aravinda Lochana Aartha Janaavana
Sai Narayana Sathya Narayana
Eeswaramma Nandana Dosha Nivaarana
Parama Niranjana Hey Shubhaanana

(O Lotus-eyed Lord Narayana! Protector of those who have fallen into misfortune and calamities, oppressed, sick and unhappy. Son of Mother Eeswaramma! You are forgiver and remover of faults and provider of auspiciousness.)