Bhajans

Shree Rama Rama Ram Yadu Nandana Hey Ghanashyaam


Shree Rama Rama Ram Yadu Nandana Hey Ghanashyaam
Shree Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram
Shree Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram
Shree Ram Jaya Ram Jaya Sai Ram
Raghupati Raghava Raja Ram
Patheetha Paavana Seetha Ram
Shree Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram
Shree Ram Jaya Ram Jaya Sai Ram
Shree Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram

(Victory to Shree Rama and Shree Krishna!)