Bhajans

Shree Rama Jai Rama


Shree Rama Jai Rama
Daasharathey Hey Raghu Rama
Kalyaana Rama Kodanda Rama
Seetha Ram Shree Raghu Rama
Shree Rama Jai Ram
Shree Ram Jai Ram Sathya Sai Ram

(Victory to Lord Rama, Prince of King Dasaratha of Raghu dynasty and weilder of Kodanda bow and bestower of blessings and merits. Victory to Lord Sathya Sai Ram)