Bhajans

Rama Rama Rama Pashu Vasuna Rama Rama


Rama Rama Rama Pashu Vasuna Rama Rama
Rama Rama Rama Jaya Jaya Jaya Raghu Rama
Rama Rama Rama Jaya Jaya Jaya Sai Rama

(Rama, Rama, Sing Rama\'s Name, the sustainer of All, Sing Rama\'s Name. Glory to Rama, Glory to Rama, Sing Sai Rama\'s Name Rama, Glory to Sai Rama)