Bhajans

Rama Raaghava


Rama Raaghava
Sai Rama Raaghava
Raghu Nandan Triguna Soma
Sai Rama Raghava
Raavana Mardan Raamabhi Rama
Ramethi Rama Raghu Rama
Ramethi Rama Sai Rama

(Chant the name of Lord Rama, Lord Sai Rama and Lord Raghava.)