Bhajans

Rama Naama Hai Sab Ka Sahaara


Rama Naama Hai Sab Ka Sahaara
Bhajorey Niranthara Rama Naam
Dasharatha Nandana Shree Rama
Kausalya Sukha Vardhana Rama
Raghupathi Raaghava Raja Rama
Bhajorey Niranthara Rama Naam

(What a Divine name Rama! It is the support and sheet anchor of all. O devotee, chant that Name unceasingly. Sing the Divine Name of Rama who was the son of Dasaratha, who was the very life of his mother Kausalya, and who was the chief of the Raghu clan.)