Bhajans

Rama Harey Raghu Rama Harey


Rama Harey Raghu Rama Harey
Shyaama Harey Ghanashyaama Harey
Jaanaki Jeevana Rama Harey
Raadha Maadhava Shyaama Harey

(Hail to Rama, of the Raghu dynasty; soul of Seetha; Krishna with the blue complexion)