Bhajans

Raghu Nandana Raaghava Rama Harey


Raghu Nandana Raaghava Rama Harey
Seetha Rama Harey, Sai Rama Harey (2)
Raghu Nandana Raaghava Rama Harey
Hey Jaanaki Jeevana Rama Harey (2)
Hey Raajeeva Lochana Rama Harey (2)

(Worship Lord Rama of Raghu dynasty. Worship the Lotus eyed Lord Rama who is the very life breath of Seetha. Lord Rama destroys ignorance and evils)