Bhajans

Jai Ganaraaya Shree Ganaraaya Jai Ganaraaya Shree Ganaraaya


Jai Ganaraaya Shree Ganaraaya Jai Ganaraaya Shree Ganaraaya
Mangala Moorthi Mooriya (2x)
Siddhi Vinaayaka Mangala Daatha (2x)
Ashta Vinaaayaka Mangala Dhayaka Mangala Moorthi Mooriya
(2x)
Sindhura Vadana Pankaja Ramana (2x)
Sindhura Vadana Pankaja Ramana Ganapathi Baba Mooriya (2x)
Mangala Moorthi Mooriya (2x)

(Victory to Lord Ganesh, the Lord who brings auspiciousness. Victory to Vinayaka (Lord Ganesh) who gives us all that we want. Victory to Lord Ganapathi who is adorned with Kumkum)