Bhajans

Jayathu Jayathu Rama


Jayathu Jayathu Rama
Janani Jaanaki Rama
Janam Maran Bhava Klesha Vinaashaka
Raghupati Seetha Rama Rama Ramethi Rama

(Victory to Lord Rama, destroyer of fear of birth and death, the Lord of Seetha and the pride of Raghu dynasty)