Bhajans

Bhajo Mana Bhajo Rama Ram


Bhajo Mana Bhajo Rama Ram
Rama Ram Shree Rama Ram
Bhajo Mana Bhajo Rama Ram
Bhajo Bhajo Mana Baba Naam
Bhajo Bhajo Sathya Sai Ram
Rama Rama Rama Ram
Shree Rama Rama Rama Ram

(Let your mind worship Rama in song; Rama glorious Lord; Sing the glory of Rama Let your mind worship the name of our Lord Baba; Sing the glory of Sathya Sai who is Rama; Rama the glorious Lord)